ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czas refleksji i zadumy

     Tuż przed dniem Wszystkich Świętych nasi Uczestnicy wybrali się na groby swoich najbliższych na cmentarz parafialny do Szczucina. Zabrali ze sobą kompozycje kwiatowe, które wcześniej przygotowali, a także znicze na znak pamięci o zmarłych.

Spacerując cmentarnymi alejkami nie przeszli także obojętnie obok pomnika wieloletniego szczucińskiego prałata Józefa Przybycienia, a także żołnierzy poległych podczas walki o ojczyznę.