ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje dotyczące przetargu

W związku z opublikowaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na realizację następującego zamówienia publicznego: „Zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu do przewozu minimum 17 pasażerów + 1 kierowca, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy” jeden z podmiotów zainteresowanych przetargiem zadał następujące pytania:

1) Czy Zamawiający dopuści autobus trzydrzwiowy (bez drzwi bocznych przesuwnych) i wejście do przestrzeni pasażerskiej odbywać się będzie przez drzwi zawiasowe przednie prawe z obniżeniem i oświetleniem stopnia wejściowego?

2) Czy Zamawijający dopuści autobus bez poduszki powietrznej pasażera?

3) Czy Zamawiający dopuszcza ściany wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką, natomiast ramki okienne wraz ze słupkami bocznymi z tworzywa ABS (łatwo zmywalne)?

4) Czy Zamawiający dopuści autobus w kolorze białym akrylowym?

 

Na powyższe pytania Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych udzieliło następujących odpowiedzi:

1) Zamawiający nie dopuszcza autobusu trzydrzwiowego (bez drzwi bocznych przesuwnych).

2) Zamawiający nie dopuszcza autobusu bez poduszki powietrznej pasażera.

3) Zamawiający dopuszcza ściany wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką, natomiast ramki okienne wraz z słupkami bocznymi z tworzywem ABS (łatwo zmywalne).

4) Zamawiający nie dopuszcza lakieru akrylowego.