ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DYREKTOR

mgr Maria Bielaszka

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

mgr Justyna Mikoś

PERSONEL TERAPEUTYCZNY:

mgr Anna Kijowska – oligofrenopedagog

lic. Sylwia Chynek - terapeuta zajęciowy

mgr Iwona Kupiec – terapeuta

mgr Magdalena Łachut – terapeuta

mgr Justyna Mikoś – pracownik socjalny

lic. Hubert Kapel – opiekun osoby niepełnosprawnej
/ratownik medyczny

mgr Bożena Topór – fizjoterapeuta

mgr Mariusz Wielgus - psycholog

mgr Kinga Czerkies - logopeda

 

KIEROWCA

Bogdan Kopciński