ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DYREKTOR

mgr Maria Bielaszka

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

mgr Justyna Mikoś

PERSONEL TERAPEUTYCZNY:


mgr Sylwia Chynek - terapeuta zajęciowy

mgr Iwona Kupiec – terapeuta

mgr Alina Łuszcz - terapeuta zajęciowy

mgr Justyna Mikoś – terapeuta środowiskowy

lic. Hubert Kapel – opiekun osoby niepełnosprawnej
/ratownik medyczny

mgr Bożena Topór – fizjoterapeuta

KIEROWCA

Bogdan Kopciński