ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego

Podczas zajęć w bogato wyposażonej pracowni kulinarnej  uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności planowania i samodzielnego przygotowywania posiłków. Pod okiem i przy pomocy terapeuty podopieczni przygotowują  smaczne kanapki oraz proste dania obiadowe, robią sałatki i pieką ciasta. Uczą się obsługi urządzeń i sprzętów  AGD, takich jak: płyta indukcyjna, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, zmywarka do naczyń, robot kuchenny, blender, czajnik elektryczny. Poznają zasady  zdrowego odżywiania się, prawidłowego przechowywania żywności, wyrabiają nawyk sprawdzania terminów przydatności do spożycia produktów i gotowych wyrobów,  uczą się korzystania z przepisów kulinarnych, dbałości o estetykę podczas jedzenia, dekorowania stołu na co dzień i od święta, posługiwania się sztućcami oraz  zachowania się przy stole podczas spożywania posiłlków

Pracownia artystyczno- plastyczna

W czasie zajęć w pracowni artystyczno- plastycznej uczestnicy nabywają umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, między innymi malują różnymi rodzajami materiału, jak kredki ołówkowe i świecowe, farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe, farby do szkła, pastele olejne. Wykonują różne prace z papieru stosując technikę origami, robią kwiaty z bibuły, stosują zdobnictwo i dekoratorstwo wykorzystując cekiny, koraliki i inne ozdoby. Prace naszych uczestników służą do dekoracji placówki oraz biorą udział w konkursach plastycznych. Zajęcia w pracowni artystyczno- plastycznej wpływają na poprawę percepcji, skupienia, motoryki małej, wyobraźni oraz twórczego myślenia. Doskonalą umiejętność planowania i przewidywania oraz  wpływają na wzrost poczucia własnej wartości. Uczą spędzania czasu wolnego w sposób twórczy.

Pracownia komputerowo- edukacyjna

W pracowni komputerowej uczestnicy mają możliwość korzystania z trzech komputerów wraz z dostępem do internetu. Podczas tych zajęć podopieczni nabywają i doskonalą umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera, wyszukiwania w internecie interesujacych tematów i wydarzeń, korzystania z programów do odtwarzania plików zdjęciowych, muzycznych czy filmowych.
Podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych uczestnicy doskonalą  zadolność pisania, czytania, liczenia, zdolność rozpoznawania figur geometrycznych i kolorów, rozwijają zainteresowania literaturą oraz wydarzeniami społeczno -gospodarczymi, zdobywają wiedzę o otaczejącym świecie, zwyczajach i kulturach.
Podczas zajęć wdrażamy do nawyku dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz czystość i porządek wokół siebie.

Pracownia muzyczno- teatralna i integracji społecznej

Zajęcia w pracowni muzyczno- teatralnej obejmują: wspólne śpiewanie piosenek, kolęd, naukę gry na instrumentach,  przygotowywanie przedstawień, jasełek,  recytowanie wierszy, tworzenie scenografi. Zajęcia te wpływają pozytywnie na  zwiększenie umiejętności pracy w grupie, pokonywanie barier społecznych – nieśmiałości, tremy, dotyku,  wzrost poziomu samooceny,  rozwijanie kreatywności, rozbudzanie wyobraźni. Zwiększają dbałość o kulturę języka, kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów, uwrażliwiają na sztukę. Odbywają się tam także zajęcia z muzykoterapii, które prowadzone są cyklicznie raz w tygodniu. Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników.

W pracowni integracji społecznej przyjmujemy również gości, którzy odwiedzają nas z różnymi występami okolicznościowymi.  

Pracownia usprawniania fizycznego

Pracownia usprawniania fizycznego wyposażona jest w liczne przyrządy i przybory oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy przy pomocy, których nasi podopieczni zwiększają swoją kondycję oraz sprawność fizyczną. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika. Prowadzona jest gimnastyka ogólnousprawniająca grupowa i indywidualna, ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, rozciągające, oddechowe, relaksacyjne oraz specjalistyczne na zlecenie lekarza. Cyklicznie raz w tygodniu prowadzony jest aerobik oraz fitness. Uczestnicy bardzo chętnie korzystają z masażu relaksacyjnego na fotelu masującym.


Celem podejmowanych działań jest  zapobieganie powstawaniu nowych niepełnosprawności, dbałość o właściwy rozwój fizyczny, doskonalenie kondycji i głównych cech motorycznych, rozwijanie wydolności fizycznej oraz profilaktyka otyłości.  Aktywność fizyczna wpływa na lepsze samopoczucie uczestników oraz łatwość radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem.

 

Pracownia stolarsko - techniczna

Pracownia ze względu na swoją specyfikę zajęć skupia głównie męskie grono Uczestników – choć zdarzają się wyjątki. Wyposażona jest w profesjonalne sprzęty do obróbki drewna – m.in.: szlifierkę, frezarkę, wyrzynarkę, piłę stołową czy wiertarkę. Uczestnicy posługują się nimi pod nadzorem opiekuna i przy zachowaniu zasad BHP wykonując takie prace jak szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym drewnianych powierzchni, malowanie.

Prowadzone zajęcia mają na celu usprawnianie ruchowe Uczestników, poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz poczucia estetyki.

 

Psycholog

Pogadanki psychologiczne zwiększają poczucie własnej wartości oraz wyrabiają umiejętności służące samodzielnemu życiu w otwartym środowisku, zmniejszają poczucie izolacji społecznej, a także budują poczucie bezpieczeństwa, empatii i otwartości.