ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O nas

Środowiskowy Domy Samopomocy w Dąbrowicy funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2015 r.

Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie,  z możliwością świadczenia usług dla 44 uczestników.

Jest placówką:

  • typu A, dla osób przewlekle psychicznie chorych,
  • typu B, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
  • typu C, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, mając na uwadze osoby starsze borykające się z takimi problemami jak: demencja starcza, stany poudarowe, otępienie, choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane i inne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy jest ośrodkiem przeznaczonym  dla mieszkańców Gminy Szczucin oraz w miarę wolnych miejsc dla osób spoza terenu Gminy Szczucin, po wcześniejszym porozumieniu pomiędzy gminami.

Dom zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania uczestników i odwożeniu ich po zajęciach do domu, wraz z opieką opiekuna lub terapeuty. Uczestnicy mają możliwość spożywania dwóch posiłków przygotowanych w ramach treningu kulinarnego.

Celem Domu jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez postępowanie wspierająco – aktywizujące zmierzające do zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i fizycznego.

Postępowanie wspierajaco - aktywizujące  jest zindywidualizowane, oparte na elastycznym planie dostosowanym do potrzeb psychofizycznych uczestników. Do osiągnięć wyznaczonych celów stosuje się indywidualne, grupowe lub zespołowe formy pracy, nad którymi czuwa wykwalifikowana kadra.

Nasz Dom jest miejscem gdzie każdy znajdzie przyjaciół i pomocną dłoń w różnych życiowych sytuacjach, ponieważ jest pełen życzliwych osób o „otwartym sercu”. Panuje tu rodzinna atmosfera, którą można odczuć zarówno ze strony pracowników jak i uczestników. U nas nie zabraknie nikomu:

  • poczucia bezpieczeństwa,
  • szacunku i życzliwości
  • poczucia wspólnoty i przynależności
  • pomocy w rozwiazywaniu problemów

 

 

Klauzula informacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy

 

 

ZAPRASZAMY

   
View the embedded image gallery online at:
http://sdsdabrowica.pl/index.php/home#sigProGalleria755ac494bc