ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do osiągnięcia wyznaczonych celów, w placówce Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy prowadzone są następujące treningi i zajęcia.

1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym

 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny, podczas którego uczestnicy zdobywają umiejętność  dobierania stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku, samodzielnego prania, obsługi sprzętu AGD, prasowania, składania ubrań, rozwieszania wypranej bielizny, kontroli swojego wyglądu przed lustrem, dbałości o schludny wygląd, regularnego czyszczenia obuwia i dbania o własną odzież, nawyk regularnej zmiany bielizny osobistej
 • Trening nauki higieny w ramach którego uczestnicy uczą się dbania o higienę osobistą całego ciała, korzystania z przyborów toaletowych oraz różnych kosmetyków, uczą się nawyków higienicznych, zwłaszcza mycia rąk, używania chusteczek do nosa, higieny jamy ustnej, pielęgnacji paznokci, golenia się, pielęgnacji włosów, przestrzegania zasad nie korzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych osób
 • Trening kulinarny i umiejętności praktycznych, podczas którego uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności planowania i samodzielnego przygotowywania posiłków, również na specjalne okazje, poznają zasady  zdrowego odżywiania się, prawidłowego przechowywania żywności, wyrabiają nawyk sprawdzania terminów przydatności do spożycia produktów i gotowych wyrobów,  uczą się korzystania z przepisów kulinarnych, obsługi sprzętu AGD, dbałości o estetykę podczas jedzenia, dekorowania stołu na co dzień i od święta, posługiwania się sztućcami oraz  zachowania się przy stole podczas spożywania posiłlków
 • Trening prowadzenia gospodarstwa domowego i dbania o estetykę otoczenia gdzie uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności dbania o czystość i estetykę otoczenia (ścierania kurzy, odkurzania, zamiatania, mycia podłóg, utrzymania czystości w toalecie, wyrzucania śmieci itp.)
 • Trening budżetowy, w ramach, którego podopieczni poznają wartość pieniądza, zdobywają umiejętności samodzielnych zakupów, przygotowania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania przydatności do użycia poszczególnych produktów, orientacji w cenach i dokonywanie obliczeń, dokonywania terminowych opłat, odpowiedzialności za zawieranie umów, odpowiedzialności za kredy i pożyczki
 • Trening samoobsługi, w czasie którego podopieczni, u których występuje ten problem zdobywają umiejętność samodzielnego jedzenia, mycia rąk, ubierania się, zakładania i sznurowania obuwia, zapinania guzików oraz zgłaszania i załatwiania potrzeb fizjologicznych;


2. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,

w ramach którego uczestnicy nabywają umiejętność nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów, właściwej komunikacji interpersonalnej, stosownego zachowania w miejscach publicznych, używania form grzecznościowych.

3. Trening edukacyjny

podczas którego uczestnicy doskonalą  zadolność pisania, czytania, liczenia, zdolność rozpoznawania figur geometrycznych i kolorów, rozwijają zainteresowania literaturą oraz wydarzeniami społeczno -gospodarczymi, zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, zwyczajach, kulturach itp.

4. Trening usprawiania fizycznego,

w czasie którego prowadzona jest w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika:

 • gimnastyka ogólnousprawniająca grupowa i indywidualna
 • ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, rozciągające, oddechowe, relaksacyjne
 • ćwiczenia specjalistyczne
 • ćwiczenia przy muzyce
 • ćwiczenia na przyrządach
 • masaż rękami fizjoterapeuty oraz na fotelu masującym
 • gry i zabawy sportowe,


5. Zajęcia muzyczno teatralne obejmujące:

 • wspólne śpiewanie piosenek, kolęd
 • naukę gry na instrumentach,
 • przygotowywanie przedstawień, jasełek, 
 • recytowanie wierszy itp.


6. Trening umiejątności spędzania czasu wolnego,

w ramach którego prowadzone są zajęcia świetlicowe (gry planszowe i komputerowe, układanie puzzli, słuchanie muzyki, ogladanie telewizji, czytanie ksiażek i czasopism, gra w piłkarzyki, gra na instrumentach)


7. Terapia zajęciowa w pracowni artystyczno – plastycznej,

podczas tych zajęć uczestnicy ujawniają i rozwijają swoje zdolności w dziedzinie papieroplastyki, malarstwa i rękodzieła, co wpływa na rozwój wyobraźni i wzrost poczucia własnej wartości.


8. Zajęcia z psychologiem,

których celem jest dążenie do stabilizacji psychicznej, podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby u osób, które przeszły cykl leczenia psychiatrycznego, wykształcenie umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby psychicznej, doprowadzenie do zwiększenia poczucia pewności siebie i poczucia własnej wartości w kontaktach z ludźmi, wsparcie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, zapewnienie możliwości dzielenia się swoimi przeżyciami oraz poszukiwanie rozwiązań.

 

9. Zajęcia z logopedą,

które poprawiają sprawność narządu artykulacyjnego oraz zwiększają zasób słownictwa poprzez ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne warg oraz języka, naukę poleceń z życia codziennego, a także naukę układania i opowiadania historyjek obrazkowych. Uczestnicy mają możliwość wzbogacenia zasobu słownictwa, poprawy umiejętności czytania i recytacji.


10. Zajęcia relaksacyjno – wyciszające,

których celem jest nabycie zdolności  radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem.

Uczestnicy ŚDS w Dąbrowicy biorą również udział w imprezach okolicznościowych i spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie placówki i poza nią, zgodnie z kalendarzem imprez oraz uczestniczą w comiesięcznych Mszach Świętych Pierwszopiątkowych.