ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs

W dniu 12 stycznia w naszym Domu zorganizowany był I etap IX Regionalnego konkursu poświęconego wartościom  głoszonym przez świętego Jana Pawła pn. „Bądź Wielkim”. W konkursie wzięło udział 15 uczestników, a w komisji zasiadł Prezes Stowarzysznia „Otwarte Serce” Pan Bogdan Sosin oraz ks. proboszcz Zygmunt Warzecha,

natomiast Koordynatorem Komisji była Pani Kierownik Maria Bielaszka. Pozytywnym zakoczeniem był fakt, że wszyscy zakwalifikowali się do II etapu co wywołało ogromną radość. Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap, w którym uczestnicy będą mieli do wykonania prace plastyczne.