ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Walentynki

15.02.2016r. w naszym Domu obchodziliśmy święto zakochanych. Uczestnicy już kilka dni wcześniej w ramach treningu umiejętności praktycznych oraz spędzania czasu wolnego przygotowywali się wykonując dekorację Domu oraz

robiąc niezliczoną ilość „walentynek”, które następnie wrzucali do specjalnej walentynkowej skrzynki. Każdy z uczestników został obdarowany „walentynką”, co sprawiło wszystkim ogromną radość.