ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odwiedziny wolontariuszy

     Od pewnego czasu nasz Dom cyklicznie odwiedzają wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie z oddziałów gimnazjalnych. Młodzież bardzo chętnie włącza się w prowadzone formy terapii i angażują się w pomoc naszym Uczestnikom – pomagają w układaniu puzzli, tworzeniu dekoracji świątecznych czy w rozwiązywaniu łamigłówek. Uwagę chłopców przykuły piłkarzyki, to też rozgrywały się zacięte walki pomiędzy Uczestnikami, a młodzieżą.

Spotkania przebiegają w bardzo miłej atmosferze i sprawiają dużo radości zarówno gościom, jak i naszym domownikom. Podczas takiej wizyty młodzież często po raz pierwszy ma styczność z osobami niepełnosprawnymi, poznają różne rodzaje niepełnosprawności oraz formy pomocy jaką mogą nieść osobom słabszym. Widzą jak bardzo mogą stać się potrzebni i że czasem wystarczy choćby nawet krótka rozmowa.