ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zajęcia rehabilitacyjne

     W związku z realizowanym projektem „Dobra Przyszłość” nasz Dom cyklicznie odwiedza Pani Monika - fizjoterapeutka. W ramach oferowanych zajęć każdy z Uczestników biorących udział w projekcie może skorzystać z ogólnousprawniającej gimnastyki zarówno indywidualnej jak i grupowej.

Aktywność fizyczna wpływa na lepsze samopoczucie uczestników oraz łatwość radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem.