ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nasz nowy Dom

1 grudnia 2015 roku swoją działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy pod kierownictwem mgr Marii Bielaszka.

Pierwszego dnia nasz Dom odwiedziło 22 podopiecznych z całej gminy Szczucin.

Pani Kierownik wraz z kadrą gorąco wszystkich przywitała, a następnie oprowadziła po nowo wyremontowanym budynku. Uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem wyposażenia wszystkich sal znajdujących się w budynku. Cała kadra na czele z Panią Kierownik będzie dążyła do tego, aby wszyscy uczestnicy odnaleźli w tym miejscu swój drugi Dom, do którego będą chętnie wracać każdego następnego dnia.

Już w pierwszym tygodniu z okazji 1-go piątku miesiąca w naszym Domu odbyła się Msza Święta, którą na specjalne zaproszenie odprawił ksiądz proboszcz  Zygmunt Warzecha ze Szczucina. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani w udział w nabożeństwie co można zobaczyć poniżej.