ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty florystyczne "Dary Jesieni"

     Finalizując zadanie publiczne pn. „Hortiterapia – elementem troski o zdrowie psychiczne”, które przez kilka ostatnich miesięcy realizowane było w naszym Domu, zorganizowano warsztaty florystyczne pn. „Dary Jesieni”. Uczestnicy w ramach warsztatów wykonywali sezonowe kompozycje, kolaże oraz bukiety wykorzystując bogaty materiał roślinny w większości zebrany podczas wycieczek do lasu.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów miały na celu udoskonalenie zdolności manualnych, a także ćwiczenie precyzyjnego chwytu. Samodzielnie przygotowywane kompozycje kwiatowe obniżają poziom stresu, wpływają na zrelaksowanie się oraz podniesienie poczucia własnej wartości i rozwijanie kreatywności.