ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkolenie pierwszej pomocy

Dzieki uprzejmości Ratowników Medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Tarnowskiej dnia 29.03.2016r. nasz Dom odwiedzili ratownicy celem przeprowadzenia szkolenia udzielania pierwszej pomocy.

Odbiorcami szkolenia była kadra naszego Domu. Kurs obejmował zarówno część teoretyczną w formie wykładu i multimedialnej prezentacji, a także praktyczne ćwiczenia na fantomach wraz z defibrylatorem zewnętrznym AED.

W wyniku przeprowadzonego kursu pracownicy są w stanie rozpoznać wstępnie stan poszkodowanego, udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu i wezwać pomoc kwalifikowaną. Zajęcia okazały się bardzo przydatne, gdyż pracownicy ŚDS nabyli ważne umiejętności oraz dowiedzieli się jak należy postępować w stanach nagłego zagrożenia życia, z którymi mogą się spotkać w swojej codziennej pracy.

Było to naprawdę cenne szkolenie, a takiej wiedzy nigdy nie jest za wiele. Dlatego bardzo dziękujemy ratownikom za życzliwość i zdobytą wiedzę.