ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Spotkanie z doradcą zawodowym

     Uczestnicy naszego Domu, w ramach Projektu „Dobra Przyszłość” mieli możliwość rozmowy i konsultacji z doradcą zawodowym. Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie Uczestnikom technik poszukiwania pracy, naukę kreowania własnego wizerunku, a także sposoby radzenia sobie ze stresem.

Podczas spotkania Uczestnicy dowiedzieli się także jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna, a także jak napisać CV i list motywacyjny. Spotkanie z pewnością rozświetliło naszym Uczestnikom temat dotyczący aktywizacji zawodowej i pomogło im zrozumieć pewne kwestie z tym związane.