ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tydzień medyczny

Nawiązując do ostatniego szkolenia kadry z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a przede wszystkim do Światowego Dnia Zdrowia, który obchodzony jest 7 kwietnia, w naszym Domu zorganizowano tydzień medyczny.

Uczestnicy poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowali czynności ratownicze w czasie zasłabnięć i zranień. Pod czujnym okiem pana opiekuna mogli samodzielnie poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy, a także utrwalili znajomość numerów alarmowych.

Tydzień miał na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi czynnościami ratowniczymi. Była to doskonała lekcja życia – przekazywanie jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. Uczestnicy już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.