ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Edukacja krajoznawcza

     W ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Powiatu Dąbrowskiego pn. „Edukacja krajoznawczo-turystyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wycieczka integracyjna do Sandomierza” w naszym Domu rozpoczął się cykl zajęć edukacyjnych.

Okres wiosenno – letni charakteryzuje się u nas licznymi wycieczkami krajoznawczymi, dlatego też postanowiliśmy dokładnie poznać rejony, w które będziemy podróżować tego roku oraz przypomnieć sobie już zwiedzone miejsca. Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne przypomniały Uczestnikom jak prawidłowo pracować z mapą, globusem, odczytywać znajdujące się tam legendy, wyznaczać kierunki świata. Wszyscy Uczestnicy byli bardzo zaangażowani podczas pracy, a tego typu forma zajęć zdecydowanie przypadła im do gustu.