ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyjazd na Cmentarz.

Dnia 28 października 2019r  wybraliśmy się na Cmentarz Parafialny w Szczucinie. Spacerując alejkami cmentarza pomiędzy pieknie i kolorowo przystrojonymi grobami, cześć naszych Uczestników miała okazję odwiedzić groby swoich bliskich, złożyć wiązanki i zapalić symboliczny znicz.

Nie zapomnieliśmy o pomniku ku pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki, o grobach żołnierzy armi radzieckiej oraz o pomniku ś.p. Ksiedza Prałata Józefa Przybycienia.

Wyjazd wprawił naszych Uczestników w chwile zadumy i reflekcji.