ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Dnia 3 grudnia 2019r. w Resteuracji Staropolskiej w Szczucinie odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Organizatorem spotkania był Wolontariat "Św. Ojca Pio" przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, działający pod kierunkiem ks. Tomasza Franczaka. Spotkanie odbyło się w ramach projektu promocji i organizacji pracy wolontariatu pt. "Dobro Powraca".Współorganizatorami uroczystości było Stowarzyszenie "Otwarte Serce" oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy.

Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych będących Uczestnikami ŚDS w Dąbrowicy z Wolontariuszami z PCEiKZ w Szczucinie oraz oficjalne rozpoczęcie współpracy. Spotkanie swoją obecnością uświetnili przedstawiciele duchowieństwa oraz władz samorządowych. Obecni byli: Proboszcz parafii Szczucin- Ks. Prałat Zygmunt Warzecha, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Dyrektor PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej- Agnieszka Anioł-Głuszek, Wiceburmistrz Szczucina - Tomasz Bełzowski, Kierownik MGOPS w Szczucinie-Robert Rajtar, Wicedyrektor PCEiKZ w Szczucinie- Beata Smaś. Podczas uroczystości nie brakło dobrej wspólnej zabawy. Wolontariusze uczyli osoby niepełnosprawne narodowego tańca-poloneza oraz innych układów tanecznych. do zabawy włączyli się również zaproszeni goście.