ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkolenie pn. "Trening umiejętności społecznych"

25.04.2016r. w naszym Domu odbyło się kolejne szkolenie dla kadry. Tym razem był to „Trening umiejętności społecznych”. Szkolenie było przeprowadzone przez Panią Olgę Nowicką z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia omówiono między innymi procedury terapeutyczne, systemy motywacji, stopniowanie konsekwencji oraz wymagań w stosunku do uczestników.

Kadra poza zdobytą cenną wiedzą i wskazówkami otrzymała również certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.