ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONKURS PLASTYCZNY " PORTRET ŚW. MIKOŁAJA"

Ogłaszamy kolejny konkurs plastyczny pt. "Portret Św. Mikołaja". Zachęcamy do zapoznania sie z regulaminem oraz wzięcia udziału w konkursie. Przewidywane są ciekawe nagrody. Powodzenia.