ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praca w mikrogrupach

     Poza cyklicznymi odwiedzinami oraz rozmowami telefonicznymi z naszymi Uczestnikami, każdego dnia w placówce odbywają się zajęcia z niewielką grupą Podopiecznych.

Terapeuci starają się, aby ten czas był atrakcyjnie zorganizowany i dostosowany do możliwości i umiejętności danej grupy.