ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Msza pierwszopiątkowa

     W naszej placówce tradycją stały się już comiesięczne msze pierwszopiątkowe. Od początku naszej działalności, w tej kwestii możemy liczyć na księdza proboszcza Zygmunta Warzechę, który nigdy nie odmówił przyjęcia naszego zaproszenia, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Uczestnicy zawsze bardzo angażują się w przygotowanie i oprawę mszy świętej - śpiewają psalm, a także czytają modlitwy wiernych, mamy też prywatnego ministranta ;). Przed mszą nasi Uczestnicy mają możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Ten miesiąc rozpoczęliśmy odmówieniem różańca świętego. Każda msza z okazji pierwszego piątku miesiąca traktowana jest przez Uczestników z należytą powagą i szacunkiem.