ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wizyta dzielnicowego

     15 października 2021r. naszych Uczestników odwiedził aspirant Krzysztof Słowik. Wizyta dzielnicowego miała na celu pogadankę dotyczącą ogólnych zasad bezpieczeństwa na drodze.

Uczestnicy w związku z tym tematem przygotowali wiele pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Pan policjant przestrzegał również wszystkich przed licznymi oszustwami, które zdarzają się na naszym terenie i podał liczne przykłady. Na zakończenie Uczestnicy otrzymali odblaskowe kamizelki i opaski, które z pewnością przyczynią się do bezpieczeństwa naszych Podopiecznych zarówno w ciągu dnia jak i w wieczornych porach.