ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty artystyczne

     W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, w naszej placówce zostały przeprowadzone warsztaty artystyczne. Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do wykonania kompozycji kwiatowych, które zaniosą na groby swoich najbliższych.