ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkolenie z psychologiem

     Przez ostatnie 3 tygodnie grupa naszych Uczestników brała udział w szkoleniu z zakresu kompetencji społecznych z Panem Damianem – psychologiem z wypiętrzonymi marzeniami.

Formy wsparcia podczas szkolenia to Wielostronna Diagnoza Potrzeb i Kompetencji oraz poradnictwo specjalistyczne. Pan Damian poruszał z Uczestnikami tematy dotyczące komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, a także planowania i zarządzania sobą.

Podopieczni byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć i liczą na kolejne spotkania z prowadzącym.