ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nasza nowa sala rehabilitacyjna

     Z ogromną radością chcemy się pochwalić, że od jakiegoś czasu posiadamy nową, przestrzenną i piękną salę rehabilitacyjną.

Z inicjatywą powstania nowej sali wyszedł Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Otwarte Serce”, natomiast inwestycja została pokryta ze środków Gminy Szczucin oraz PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Rozbudowa naszej placówki była konieczna ze względu na to, że z roku na rok liczba uczestników wzrasta i brak było wystarczającej ilości miejsca na prowadzenie zajęć.

Powstała sala została doposażona również w nowe sprzęty: specjalistyczną kabinę do rehabilitacji oraz stół do tenisa stołowego.

Radość Uczestników jest nieocenionym podziękowaniem za powstanie tak pięknej sali.