ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Turniej tenisa stołowego

     W ubiegły piątek w nowej sali rehabilitacji odbył się turniej tenisa stołowego. W czasie trwania zawodów można było zaobserwować ogromne zaangażowanie naszych uczestników oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.
Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego, integracja oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. Składamy im serdeczne gratulacje.