ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyjazdy na kręgle

Nowy tydzień rozpoczęliśmy wyjazdami na kręgle do zaprzyjaźnionej kręgielni Azyl w Oleśnie. Przez dwa dni w tygodniu Uczestnicy podzieleni na grupy mogli przetestować swoje możliwości w jednej z ulubionych dyscyplin. Jak zwykle nie zabrakło pozytywnej rywalizacji i zabawy.