ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odwiedziny członków Straży Pożarnej

     28 lutego 2022r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej placówce ważne osobistości Straży Pożarnej - Kapelana Strażaków Powiatu Dąbrowskiego ks. Zygmunta Warzechę, byłego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – st. bryg. Adama Rzemińskiego, byłego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszarda Pikula oraz druha OSP Szczucin Bogdana Sosina.

Wizyta miała na celu pogadankę dotyczącą pracy strażaków, zarówno zawodowych jak i ochotników. Uczestnicy mieli możliwość zadania nurtujących pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za tak miłe spotkanie i mamy nadzieję na dalszą współpracę.