ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Światowy Dzień Zespołu Downa

     21 marzec kojarzy się nam wszystkim z pierwszym dniem wiosny, z budzącą się do życia przyrodą, a także dniem wagarowicza. Nam ten dzień przede wszystkim kojarzy się ze Światowym Dniem Zespołu Downa, nazywanym również Dniem Kolorowej Skarpetki.

W tym dniu pamiętamy o naszych wyjątkowych Uczestnikach, których los obdarzył dodatkowym chromosomem i solidaryzujemy się z nimi zakładając kolorowe skarpetki nie do pary, podkreślając tę wyjątkowość. Mamy nadzieję, że uśmiechy, którymi obdarowują nas każdego dnia nie będą znikały z ich twarzy.