ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odpust w Odporyszowie

     Wrzesień jest miesiącem corocznego Wielkiego Odpustu ku czci Matki Boskiej Zwycięskiej w Odporyszowie. Zgodnie z tradycją z lat ubiegłych i w tym roku, 13 września postanowiliśmy się wybrać na uroczystą sumę z udzieleniem Sakramentu chorych.

Zgromadzeni na placu kościelnym przy ołtarzu polowym oddaliśmy się modlitwie, a wszyscy zgromadzeni otrzymali indywidualne namaszczenie chorych.