ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Udział w konkursie czytelniczym i pikniku integracyjnym

     21 września 2022r. Uczestnicy z naszej placówki wzięli udział w konkursie czytelniczym, połączonym z piknikiem integracyjnym, pn. „Niezwykła moc zwykłego czytania”. Impreza odbyła się w znanej nam już Stanicy Turystycznej w Brniu.

     Spośród naszych Uczestników, w konkursie wzięły udział aż 4 osoby – Asia, Lucynka, Rysiu i Andrzej. Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać fragment utworów Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza lub Marii Kozaczkowej. Wszyscy występujący otrzymali wyróżnienia, natomiast na podium stanął Rysiu zajmując III miejsce. Konkurencja była naprawdę bardzo duża, dlatego ogromnie cieszymy się, że nasz reprezentant uplasował się tak wysoko.

Po ogłoszeniu wyników i pysznym poczęstunku nadszedł czas tańców i zabawy. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego za zaproszenie, bogate nagrody dla Uczestników i możliwość wzięcia udziału w super imprezie.