ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Spotkanie wigilijne

     Trwając już w prawdziwie świątecznej atmosferze 20 grudnia 2022r. zostało zorganizowane spotkanie wigilijne dla naszych Uczestników. Tym razem spotkanie odbyło się w Restauracji Sovrana w Szczucinie, a swoją obecnością zaszczycili nas także rodzice i opiekunowie Uczestników oraz zaproszeni goście: Burmistrz Szczucina Jan Sipior wraz z Wiceburmistrzem Tomaszem Bełzowskim, Dyrektor MGOPS w Szczucinie Robert Rajtar, Sołtys wsi Dąbrowica Grażyna Głód, Radny wsi Dąbrowica Antoni Radłowski, Państwo Stanisława i Bolesław Łączyńscy, ksiądz Prałat Zygmunt Warzecha, a także Zarząd Stowarzyszenia „Otwarte Serce” na czele z Prezesem Bogdanem Sosinem.

Na tą okazję nasi Uczestnicy pod okiem Terapeutów przygotowali montaż słowno-muzyczny, podczas którego mogliśmy wspólnie pokolędować.

Jak na prawdziwym stole wigilijnym nie zabrakło uszek z czerwonym barszczem, ryby oraz makowca. Cieszymy się, że mogliśmy dać Uczestnikom choć namiastkę świąt i mogli poczuć klimat najpiękniejszego okresu w roku.