ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zabawa sylwestrowa

     W ostatnich dniach 2022 roku zorganizowaliśmy zabawę sylwestrową w naszej placówce. Na twarzach Uczestników nie brakowało uśmiechów, a to najważniejsze.

    Między tańcami wznieśliśmy toast składając sobie wzajemnie życzenia. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy od mijającego i przyniesie nam mnóstwo kolejnych wrażeń i niezapomnianych wspomnień.