ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kolędujemy

     Tuż przed kończącym się okresem Bożego Narodzenia nasi Uczestnicy postanowili jeszcze wspólnie pokolędować. Chcieli w ten sposób podtrzymać piękną tradycję, która niestety już zanika, a jej największą magią jest to, że wszyscy czują wtedy niezwykłą jedność.