ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyjazd do teatru

     16 lutego 2023r. nasi Uczestnicy wybrali się do Teatru w Tarnowie na spektakl pt. „Mały Książe”. Piękna sztuka nie tylko dla dzieci, przypomniała nam o największych wartościach w życiu – o miłości, przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Uczestnicy jak zwykle byli pod wrażeniem nie tylko znakomitej gry aktorskiej ale i całego przygotowania sztuki. Czekamy na kolejny repertuar i z pewnością jeszcze nie raz tam zawitamy.