ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Witamy wiosnę

     21 marzec wszystkim kojarzy się z pierwszym dniem wiosny. Oczywiście i my ją przywitaliśmy, jednak tego dnia obchodziliśmy również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

Święto dwójki naszych Uczestników – Angeliki i Marka, podkreśliliśmy poprzez kolorowe skarpetki symbolizujące niedopasowanie społeczne i genotypowe.