ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Śniadanie wielkanocne

     Trwając w oktawie wielkanocnej, 13 kwietnia 2023r. nasi Uczestnicy wzięli udział w uroczystym śniadaniu wielkanocnym.

    Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Otwarte Serce”, na czele z Prezesem Bogdanem Sosinem, Proboszcz Parafii Szczucin Zygmunt Warzecha, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Pan Bolesław Łączyński oraz sołtys wsi Dąbrowica, Pani Grażyna Głód.

Po poświęceniu pokarmów i modlitwie zasiedliśmy do świątecznego stołu, na którym nie zabrakło tradycyjnego żurku, jajek oraz wielkanocnych babek.

Tak miłe spotkanie wprowadziło nas już w prawdziwie wiosenny i radosny nastrój.