ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zajęcia grupowe z psychologiem

     W naszym Domu Uczestnicy mają zapewnione wsparcie psychologiczne w formie kontaktów indywidualnych i zajęć grupowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Podczas spotkań nasza grupa ma okazję m.in do integracji, bliższego poznania się, wzmacniania więzi, uświadamiania sobie ważnych w życiu wartości, poznawania i nazywania emocji. Zajęcia pozwalają nam na tworzenie pięknej i mocnej społeczności. Podczas ostatnich zajęć Uczestnicy mieli okazję uświadomić sobie, że każdy z nas jest wyjątkowy i tworzy część naszej grupy, a społeczność i jedność dają nam siłę. Nasi Podopieczni mieli też okazję do podzielenia się własnymi refleksjami na temat dzielenia się dobrem oraz tego jakie korzyści niesie dla nas przebywanie ze sobą i wspólne rozmowy!