ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nasze dłuższe spacery

     W promieniach wiosennego słońca kilkuosobową grupą wybraliśmy się na pierwszy długodystansowy spacer w tym roku. Za cel podróży tym razem obraliśmy sobie  Kościół Parafialny z Zabrniu.

 Po drodze przystanęliśmy przed Domem Ludowym, a także na moście rzeki Breń. Po 13-kilometrowej trasie nieco zmęczeni wróciliśmy do placówki, ale z zapałem rozpoczęliśmy planowanie kolejnych wypraw :)