ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odwiedziny nowej placówki SCKiB w Szczucinie

     16 maja 2023r. nasi Uczestnicy odwiedzili nowo powstały budynek Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie.

Panie Bibliotekarki oprowadziły nas po nowoczesnym centrum kultury, gdzie odwiedziliśmy bibliotekę, a także salę wystaw artystycznych, w której pełni podziwu oglądaliśmy obrazy Pani Iwony Bielaszki-Podsady. Nowy obiekt wywarł na nas pozytywne wrażenie i z pewnością będziemy do niego chętnie wracać.