ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zwiedzamy świętokrzyskie strony

     20 lipca 2023r. wyruszyliśmy zwiedzać tereny, w których jeszcze nie byliśmy. Mijając Kielce dojechaliśmy do Oceaniki w Chrustach. Podziwialiśmy tam wielkie akwaria ze zwierzętami wodnymi z całego świata.

Na zewnątrz spacerowaliśmy także po parku miniatur, gdzie poznaliśmy najważniejsze budowle z całego regionu. Będąc w województwie świętokrzyskim nie mogliśmy na tym zakończyć naszej wycieczki. Kolejny punkt to Park Etnograficzny w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej. Na ponad 70 hekarowym obszarze podziwialiśmy wiejskie zabudowania z różnych zakątków Kielecczyzny.

Na zakończenie zjedliśmy pyszny obiad w tamtejszej Kuźni Smaków, po czym pełni nowych wrażeń wróciliśmy do domów.