ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Udział w Mszy Św. w Odporyszowie

     Naszą wrześniową tradycją już stał się wyjazd Uczestników na Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych do Odporyszowa.

13 września 2023. przy pięknej pogodzie mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowo uroczystym nabożeństwie.

Po nasyceniu duszy nadszedł czas na nasycenie żołądków :) udaliśmy się na pyszną pizze do Karczmy Staropolskiej w Szczucinie.