ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty z psychologiem

     Nasi Uczestnicy bardzo chętnie korzystają z cyklicznych zajęć z psychologiem. Poza rozmowami indywidualnymi dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty grupowe.

Ostatnia tematyka dotyczyła emocji, które towarzyszą nam każdego dnia i na które my mamy wpływ. Nasi podopieczni uczyli się m.in. rozpoznawania emocji i sposobów radzenia sobie z nimi.