ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Szczucińskiej

     27 października 2023r. nasz Dom nawiedził Obraz Matki Bożej Szczucinskiej. Gromadząc się wspólnie na świetlicy spędziliśmy czas na modlitwie i refleksji prosząc Matkę Szczucińską o potrzebne łaski. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu społeczności Parafii Szczucin.