ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odwiedzamy zmarłych

     Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, 30.10.2023r. nasi Uczestnicy wybrali się na cmentarz parafialny w Szczucinie, aby odwiedzić groby swoich bliskich zmarłych. Nie mogliśmy zapomnieć również o Uczestnikach, których już nie ma wśród nas.

Wykonane wcześniej wiązanki, symboliczne znicze oraz modlitwa to znak naszej pamięci o zmarłych.