ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kolejne warsztaty z psychologiem

     Podczas kolejnych zajęć grupowych z psychologiem wzmacnialiśmy poczucie własnej wartości. Dzięki ciekawym zadaniom uczyliśmy się m.in akceptować siebie, dobrze o sobie myśleć, wierzyć we własne możliwości i rozpoznawać swoje mocne strony!