ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kończymy okres karnawału

     Okres karnawału nie mógłby się zakończyć bez zabawy karnawałowej, na którą Uczestnicy czekali z niecierpliwością. Przy rymach muzyki wszyscy doskonale się bawili! Nie zabrakło zabawnych rekwizytów oraz wyboru króla i królowej parkietu.