ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odkrywamy swój potencjał

     W miesiącu lutym dwie grupy naszych Uczestników bierze udział w projekcie „Odkryj swój potencjał”. Spotkania są prowadzone przez poznanego nam już kilka lat wcześniej Pana Damiana Gurbę, natomiast projekt jest realizowany przez Fundację na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przeszłość-Przyszłości.

Dziękujemy Panu Damianowi za możliwość wzięcia udziału w kolejnym przez niego prowadzonym projekcie.