ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Muzyczny finał

13 czerwca 2016r. w naszym Domu odbyło się finałowe spotkanie z muzykoterapii. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, proboszcz parafii w Szczucinie – ks. Zygmunt Warzecha, Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bogdan Sosin, młodzież z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie wraz z ks. Tomaszem oraz Panią Grażyną Andrzejewicz opiekunami SKW oraz młodzież z Zespołu Szkół w Szczucinie wraz z Paniami Ewą Gorzkowicz oraz Anetą Lichwała.

Młodzież szkolna bardzo często źle postrzega osoby z zaburzeniami psychicznymi, nie akceptuje ich w swoim środowisku, stygmatyzuje i wyśmiewa, dlatego też spotkanie miało na celu przede wszystkim integrację z naszymi Uczestnikami. Uczniowie wysłuchali również prelekcji na temat zdrowia psychicznego wygłoszonej przez Pana Bogdana Sosina oraz otrzymali ulotki upowszechniające wiedzę na temat zdrowia psychicznego i zwalczania stereotypów. Jednym z punktów spotkania był również występ Basi i Andrzeja, którzy zaśpiewali dla naszych gości piosenki, którymi wywalczyli Wyróżnienie Specjalne od Dyrektora ŚDS Bożeny Mróz podczas IX Konkursu Wokalno – Instrumentalnego Środowiskowych Domów Samopomocy Lisia Góra. W trakcie spotkania swoją premierę miała również piosenka o naszym Domu, którą wykonali nasi Uczestnicy wraz z wszystkimi gośćmi.

Po spotkaniu wszyscy zaproszeni goście wraz z naszymi Uczestnikami przeszli na grilla oraz słodki poczęstunek.

Muzykoterapia sprzyja podnoszeniu samoakceptacji, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i niepokojem, a także umożliwia rozładowanie napięć emocjonalnych.

Takie dni jak te uświadamiają nam jak bardzo ważna jest integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, oraz że należy kształtować świadomość społeczeństwa poprzez propagowanie tolerancyjnych postaw.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z zakończenia muzykoterapii.
https://www.youtube.com/watch?v=9RhFiOS9yiQ